Služby

Vybavení

Pracujeme v CAD CATIA V5.

Rozsah činností

V rámci spolupráce na projektu můžeme zákazníkovi nabídnout:

 • Návrh vhodného postupu výroby a rozpad procesu do jednotlivých operací
 • Návrh layoutu linky
 • Koncept jednotlivých zařízení, případně manipulačních zařízení
 • 3D konstrukci zařízení
 • Výrobní a montážní výkresy
 • Návrh pneumatických a hydraulických obvodů zařízení, případně i návrh chladícího obvodu (např. u odporových svařovacích pracovišť)
 • Podporu výroby, montáže, oživování a odlaďování zařízení

Zkušenosti

V oblasti výrobních strojů máme poměrně široký záběr, nicméně s konstrukcí některých zařízení máme větší zkušenosti.

 • Svařovací přípravky – v této oblasti máme nejvíce realizovaných projektů, ať už jde o přípravky pro obloukové nebo odporové svařování, o svařování robotem nebo o ruční svařování. Jsme schopni zajistit kompletní vývoj zcela samostatně.
 • Přípravky pro řezání laserem – jsme schopni zajistit zcela samostatně kompletní vývoj přípravku.
 • Montážní přípravky – jsme schopni navrhnout přípravky na základě zadaného rozpadu procesu na operace.
 • Upínací přípravky pro obrábění – jsme schopni navrhnout přípravky na základě zadaného rozpadu procesu na operace.
 • Chapadla pro roboty a manipulátory – jsme schopni zajistit zcela samostatně kompletní vývoj chapadel manipulačních (pro roboty i manipulátory), svařovacích (pro dovařování obloukové i odporové), nebo např. pro laserové řezání.
 • Periferie robotických pracovišť – jsme schopni na základě požadavků navrhnout různé zásobníky, otočné stoly, zakládací stoly, značící přípravky, stojany pro svařovací kleště (vč. automatického frézování čepiček) nebo svařovací hořáky (vč. automatického čištění), skluzy a dopravníky, stanice pro polohování přepravních obalů, podavače, prostupy v oplocení (ručně u automaticky ovládaná okna, vrata apod.), regály a police na materiál v prostoru pro obsluhu
 • Manipulátory – jsme schopni na základě požadavků navrhnout manipulátor (ať už automatický nebo ručně vedený)
 • Robotizovaná pracoviště – jsme schopni zajistit kompletní vývoj robotizovaných pracovišť a linek pro svařování, obsluhu strojů a manipulaci.
 • Stříhací stroje – jsme schopni navrhnout stříhací stroje včetně jednodužších nástrojů
 • Montážní stanice
 • Spádové dráhy – např. pro skladování dílů (vč. zaskladňování a automatického vyskladňování)